Hvem er vi?

Ledelseskollegiet

Børneledergruppen består af de to skoleledere og to institutionsledere fra H.C. Andersen skolen og Abildgårdskolen.

Børneledergruppen er etableret i forbindelse med ”de sammenhængende børnemiljøer”, og fokuserer blandt andet på at skabe så god en overgang fra dagtilbud til skole som muligt for barnet. Det ønsker vi at opnå gennem et styrket kendskab til hinandens institutioner til fordel for børn og forældre.

 

Børneledergruppen udgøres af:
H.C. Andersen Skolen
Skoleleder: Anna Vadgaard. Mail:  av@odense.dk Tel:  63 75 51 00
Institutionsleder: Brian Juul Hansen. Mail: cbjh@odense.dk Tel: 40 19 69 34

Abildgårdskolen
Skoleleder: Allan E. Feldskou. Mail: aef@odense.dk Tel: 63 75 22 33
Institutionsleder: Aase Jensen. Mail: aamj@odense.dk Tel: 40 19 69 44

 

Vi arbejder for:
I 'Sammen på spring - politik for børn og unge' har politikerne formuleret tre overordnede mål, som Børneledergruppen arbejder fokuseret på at løfte:

1) Børn skal udfordres i deres udvikling og læring

2) Børn og unge skal være sunde og trives

3) Børn og unge skal være en del af gode fællesskaber


Det betyder, at alle der arbejder med børn og unge i Odense Kommune arbejder for, at alle børn og unge skal have lige muligheder i livet. Derfor handler det om at starte tidligt, og derfor griber vi målrettet ind, før problemerne vokser. Vi arbejder målrettet sammen med forældre og netværk for, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan.

Vi ønsker, at flere børn bliver en del af de lokale fællesskaber, at de lærer mere, og at de trives bedre. Derfor ser vi på børn og unges ressourcer frem for deres begrænsninger.

Oversigt