Vollsmose får nyt ungdomscenter

  17. maj 2017 Vollsmose Avisen

  Værestederne til Vollsmoses børn og unge lukker efter sommerferien og et nyt og større ungdomscenter slår i stedet dørene op. Det nye center vil have flere tilbud til børn og unge og byde på mere kvalitet, ifølge to ledere.

  Tekst: Signe Lene Christiansen

  Det bliver de samme, velkendte døre, som Camp U på Vollsmose Allé efter sommerferien åbner op for. Men tilbuddet til børn og unge   bag murstenene bliver ganske nyt. Fra og med august 2017 lukker værestederne i parkerne og et større, samlet tilbud til børn og unge mellem 11 og 18 år i det nordlige Odense åbner op under navnet Ungdomscenter Camp U. Det betyder, at Vollsmoses børn og unge fra august skal søge mod bydelens midte, når skoleklokken ringer ud, og det er tid til fritidsaktiviteter.

  - Det bliver et mere sammenhængende ungdomsmiljø med en lang og bred række aktiviteter og værksteder. På det fysiske og lokalemæssige plan bliver det nye sted bedre, siger ungdomsskoleleder Erik Rasmussen.

  De unge skal byde ind
  Et bredt politisk flertal besluttede for flere måneder siden at lukke byens klubber for i stedet at oprette nye og større ungdomscentre og dermed spare otte millioner kroner. At et af de nye centre skal ligge i Vollsmose, er fastlagt. Men hvad det nye ungdomscenter helt præcist skal indeholde af aktiviteter, er en løbende proces, som børnene og de unge selv skal være med til at bestemme.

  - Vi er i øjeblikket i gang med at få så mange inputs som muligt fra børnene ude i klubberne og indsamle deres bud på og idéer til hvilke aktiviteter, der skal være i ungdomscentret, forklarer klubleder i UngNord, Lene Vahl-Møller.

  - I det hele taget vil vi komme til at arbejde meget mere systematisk med at inddrage dem i, hvad det nye sted skal indeholde, supplerer Erik Rasmussen.

  Han fortæller, at selvom Diamanten som ungdomsklub lukker, så fortsætter tilbuddet om ridning i de samme, men renoverede faciliter og med endnu flere heste. Også Diamantens populære pigeklub vil der være mulighed for at fortsætte i det nye ungdomscenter, hvor der blandt andet er en ungecafé, fitness, dans, forskellige værksteder, fodbold, svømning og adgang til musikstudiet Undergrunden på tegnebrættet.

  Mere kvalitet
  Lene Vahl-Møller peger på, at på trods af at omlægningen fra flere klubber til færre ungdomscentre har mødt kritik og har betydet afskedigelser af fem medarbejdere i Vollsmose, så vil det nye Ungdomscenter Camp U byde på mere kvalitet.

  - Skolereformen betyder, at børnene er længere tid i skole, så der er færre, der bruger værestederne i parkerne, og bemandingen er blevet mere sparsom. Nu samler vi alle kræfterne ét sted, og det giver mulighed for samspil på tværs af eksempelvis værksteder og medarbejdernes forskellige fagligheder, forklarer hun og fortæller, at de allerede kan se, at de fælles og veltilrettelagte arrangementer såsom konkurrencer trækker masser af unge til.

  Længere afstand
  Både Erik Rasmussen og Lene Vahl-Møller kan godt forstå, hvis nogle børn og forældre ærgrer sig over lukningerne af klubberne. For det betyder blandt andet, at nogle vil få længere til fritidsaktiviteterne.

  - Nogle vil få en afstand på omkring halvanden kilometer, hvor de måske før ikke skulle gå mere end nogle hundrede meter. Det kræver selvfølgelig noget at skulle flytte sig for at kunne gå til en aktivitet og vænne sig til forandringen, men det er samtidig god læring, for vi bevæger os efter vores interesser hele livet, siger ungdomsskolelederen. Hun understreger, at de stadig ønsker at samarbejde tæt med beboere, foreninger og afdelingsbestyrelser i Vollsmose.

  Begge ledere ser da også masser af muligheder og potentiale i den nye struktur.

  - Nu handler det om, at både børn, unge, forældre og medarbejdere er med til at skabe og udvikle centret og gribe de muligheder, der følger med det nye tilbud, slutter Erik Rasmussen.

  Den nye klubstruktur var til endelig vedtagelse i Odense byråd efter avisens deadline. Læs mere på vollsmose.dk.

  Indsend gerne artikler eller forslag til artikler på avis@vollsmose.dk senest kl. 12.00 på dagen, hvor der er deadline, som generelt altid er torsdagen før udgivelse. 

  Se i vores nyhedsarkiv