Børn og boligblokke - se Amir Hussains billeder her

  28. juni 2017 Vollsmose Avisen

  Kunstner Amir Hussain har tegnet Vollsmose fra en helt ny vinkel.


  Amir Hussain: Selvportræt.


  Amir Hussain: I PostNord-historien var der brug for, at den menige Vollsmose-beboers stemme også nåede ud. Barnet symboliserer de uskyldige borgere, som blev taget som gidsler i dramaet. De har kun kærlighed at give til postbudene, og de vil gerne vise, at de har savnet dem.


  Amir Hussain: Børn er så uskyldige. Den uskyld skal vi ikke tage fra dem. I Vollsmose skal børn også have lov til at være børn. De er ikke bevidste om, hvad der sker i nyhederne, de ved ikke, hvad folk går rundt og siger om det område, de bor i. De elsker Vollsmose, for der har de alle deres venner og deres legeområder.


  Amir Hussain: Det er en typisk morgen for en ung gut på en 8-9 år. Det kunne være en scene fra en kantine på en skole, hvor han sidder og får noget at spise. Det ligner lidt en kantine med de der servietdispensere. Min søn bestemte, at der skulle være en Fidget Spinner.


  Amir Hussain: Læring er vejen frem. Også i Vollsmose er det så vigtigt, at de unge får en uddannelse. At de bliver så oplyste som muligt, så de finder ud af, hvad der er værd at bruge tiden på, og hvad der er spild af tid.

  Læs artiklen om Amir Hussain her

  Indsend gerne artikler eller forslag til artikler på avis@vollsmose.dk senest kl. 12.00 på dagen, hvor der er deadline, som generelt altid er torsdagen før udgivelse. 

  Se i vores nyhedsarkiv