Sandt eller falsk: Forskere afprøver udsagn om Vollsmose

  28. juni 2017 Vollsmose Avisen

  Har folk ret, når de siger, at ingenting hjælper på problemerne i Vollsmose? Og er det rigtigt, at det er de få, der ødelægger det for de mange? Vollsmose Avisen har afprøvet udsagnene på to forskere.

  Tekst: Ida Sørud
  Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

  Når Vollsmose kommer i mediernes søgelys og på den politiske dagsorden, er det ofte de samme udsagn, der går igen. Både fra folk udefra og fra beboere i bydelen. Men holder påstandene? Vollsmose Avisen har valgt tre udsagn ud og bedt Hans Skifter Andersen og Troels Schultz Larsen, der begge forsker i udsatte boligområder, om at forholde sig til dem.


  Der bliver brugt mange penge på Vollsmose og sat en masse tiltag i gang, men det virker jo alligevel ikke - sandt eller falsk?

  - Det er rigtigt, at der bliver postet mange penge i et boligområde som Vollsmose. Men det er faktuelt forkert, at det ikke virker. Vi kan se i alle undersøgelser på området, at indsatserne faktisk har en effekt, siger Troels Schultz Larsen.

  Han bakkes op af Hans Skifter Andersen, som mener, at situationen ville se helt anderledes ud, hvis man slet ikke gjorde noget i Vollsmose.

  - Man har gjort en hel del for området. Hvis man ikke gjorde noget, så ville det gå temmelig alvorligt nedad bakke. Det er det, man har set i områder i eksempelvis England og Frankrig, hvor man er endt med en masse tomme lejligheder, smadrede vinduer, kriminalitet og fællesarealer, som er totalt slidt ned, siger Hans Skifter Andersen og fortsætter:

   - Bare der sker én uheldig episode, som kommer i medierne, så tænker folk, at der ikke er noget som helst, der virker.


  De få ødelægger det for de mange - sandt eller falsk?

  Sandt, lyder det fra begge forskere. De peger begge på, at det er en lille gruppe, som skaber de største problemer i området, og at det er noget, man skal blive ved med at arbejde på at løse.

  - Det er relativt få personer, der skaber de større problemer som hærværk og kriminalitet. Det drejer sig primært om utilpassede unge mænd, og selvom man får nogen af dem på rette spor, betyder det ikke, at man kan holde op med at arbejde med det. Der kommer jo hele tiden nye unge til, siger Hans Skifter Andersen. 

  Troels Schultz Larsen supplerer:

  - Det er en mindre gruppe, som laver det værste ballade. Men det handler også om, at omverdenen gør den gruppe til repræsentanter for et boligområde, som beboermæssigt er lige så stort som Faaborg. Hvis en mindre gruppe beboere i Faaborg skabte en masse problemer, så ville man jo aldrig sige, at alle borgere i Faaborg opfører sig dumt.

  - Vi bliver nødt til at prøve at forstå den her gruppe af unge mænd, som på flere områder føler sig sat uden for samfundet. Men det betyder ikke, at vi skal ignorere eller negligere problemerne, fortsætter han.


  Medierne overdriver som regel problemerne - sandt eller falsk?

  Medierne gør generelt problemerne i Vollsmose større, end de reelt er, ifølge Hans Skifter Andersen.

  - Jeg oplever helt bestemt, at medierne ofte overdriver, siger han.

  Det er Troels Schultz Larsen på sin vis enig i. Dog peger han på, at mediernes overdramatisering ikke altid handler om Vollsmoses problemer – de positive aspekter kan også overdrives.

  - Det handler igen om, hvordan medierne repræsenterer området, og det kan gå begge veje. Man skal heller ikke glemme, at der er en masse politiske kræfter, både på den ene og den anden side, som har brug for at fremstille et område som Vollsmose i et helt bestemt lys, slutter han.

  Indsend gerne artikler eller forslag til artikler på avis@vollsmose.dk senest kl. 12.00 på dagen, hvor der er deadline, som generelt altid er torsdagen før udgivelse. 

  Se i vores nyhedsarkiv