Byrådet godkender frigivelse af første bevilling til byudvikling

17. maj 2017 Vollsmose Sekretariatet

Infrastrukturplan - Fremtidens Vollsmose

I dag godkendte Odense Byråd frigivelsen af den første anlægsbevilling i byudviklings- og infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’.

Af Maja Bach Løvstrup

Om kort tid indtager de første gravkøer Vollsmose, når realiseringen af byudviklings- og infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’ begynder. I den forbindelse behandlede Odense Byråd i dag en sag om den første frigivelse af midler til det anlægsarbejde, der skal tilrettelægges i bydelen. Byrådet godkendte frigivelsen af otte millioner kroner.

Midler frigives løbende
Den samlede kommunale anlægssum i byudviklings- og infrastrukturplanen lyder på 80 millioner kroner og frigives løbende frem til 2019. De 80 millioner dækker udgifter til Risingsvejs forlængelse, bygaden, interne vejforbindelser, stier i grønne arealer og den lille andel af promenaden ved Vollsmose Torv. For boligorganisationerne Civica og FAB afholdes udgifterne via infrastrukturmidlerne fra Landsbyggefonden. De 220 millioner kroner fra Landsbyggefonden dækker udgifter til promenaden, oplevelsesstien, stamveje i parkerne samt eventuelle ændringer af stiforbindelser på de almene arealer.

FAKTA om Fremtidens Vollsmose
Visionen for byudviklings- og infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose er, at Vollsmose skal være en mangfoldig bydel, som alle er stolte af at bo i, og som er attraktiv at komme i.

Fremtidens Vollsmose er en plan for, hvordan Vollsmose skal udvikles, så bydelen i højere grad bliver en positiv brik i den samlede byudvikling og dermed understøtter Odenses byudviklingsstrategi 'Fra stor dansk by til dansk storby'. Vollsmose skal bindes bedre sammen med det øvrige Odense, bydelens potentialer skal sættes i spil, og der skal skabes basis for at investere i Vollsmose.
 
Planen er at forbedre de fysiske og sociale rammer for livet i bydelen og derved understøtte vigtige mål om øget tryghed, styrket civilsamfund og forandring fra boligområde til bydel.

Læs mere om Fremtidens Vollsmose her.

Indsend gerne artikler eller forslag til artikler på avis@vollsmose.dk senest kl. 12.00 på dagen, hvor der er deadline, som generelt altid er torsdagen før udgivelse. 

Se i vores nyhedsarkiv