Familierådgivning styrker børn og unge

Det er vigtig for børn og unges trivsel, at familien lykkes med at blive en del af de almindelige fællesskaber, der knytter sig til blandt andet barnets børnehave og skole.

Vollsmose Sekretariatets individuelle familierådgivning giver både børn og familier, der trives bedre. Det viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling.

– Det er så rart, at jeg ved, at familierådgiveren er der. Fx i de sammenhænge, hvor jeg ikke selv kan gå ind og hjælpe de forældre, så kan jeg ringe til hende.

Sådan lyder det blandt andet i tilbagemeldingen på samarbejdet med Vollsmose Sekretariatets familierådgivere fra en leder i en af Vollsmoses daginstitutioner. Et samarbejde, der er blevet vurderet i CFBU’s nye rapport ”Sammen om børnene”, som går tæt på, hvordan boligsociale indsatser og kommunale dagtilbud i praksis ved fælles hjælp kan skabe bedre vilkår for sårbare børn og hjælpe deres forældre til bedst muligt at mestre forældrerollen.

Hjælper mor og far i rollen som forældre
CFBU har med en kortlægning af fire forskellige tidlige indsatser i udsatte boligområder samlet en række konkrete erfaringer fra arbejdet med sårbare børn og forældre. En af disse indsatser er den individuelle familierådgivning i Vollsmose.

Rapporten konkluderer, at familierådgivningen er en god måde at aflaste vuggestuer og børnehaver på, og at rådgivningen som – længerevarende forløb – har et godt potentiale til at styrke forældrenes mestring af forældrerollen.

Vollsmose Sekretariatets to familierådgivere samarbejder med både daginstitutioner, dagplejen, sundhedsplejen og skolerne i forhold til at støtte forældrene i deres rolle som mor og far for deres børn. Familierådgivningen skal sikre, at familien lykkes med at blive en aktiv del af de mange almindelige fællesskaber, der knytter sig til eksempelvis barnets børnehave, skole og opvækst generelt.

Og der er god grund til at etablere tidlige indsatser for børn i udsatte boligområder. Forskning viser, at jo tidligere der sættes ind med pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige indsatser, i jo højere grad forebygges vanskeligheder i både ungdoms- og voksenliv.

I 2017 fik 58 familier i Vollsmose individuel familierådgivning, og ved årets udgang følte 23 af familierne sig allerede så styrket i forældrerollen, at de ikke længere havde brug for særlig støtte.

Den individuelle familierådgivning er én blandt mange indsatser i den boligsociale helhedsplan for Vollsmose i årene 2016-20. Planen har særligt fokus på at få flere i arbejde og uddannelse, styrke civilsamfundet og skabe større tryghed i Vollsmose.

Vollsmose Sekretariatets individuelle familierådgivning giver både børn og familier, der trives bedre. Det viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling.

Rapporten redegør for erfaringerne med de mest hyppige indsatser, hvor boligsociale medarbejdere og medarbejdere i kommunale dagtilbud samarbejder tæt om at støtte børn og familier i sårbare positioner i særligt udsatte boligområder.

De indsatser, som rapporten kortlægger, er mødregrupper, familiekurser, individuel familierådgivning og åbne foredrags-/temaarrangementer.

Download rapporten

Seneste Artikler
Boligorganisationer og kommune fortæller om Vollsmoses fremtid
Gerningsmand pågrebet for at krænke blufærdighed
Shahbaz Aslam kan blive årets forbillede
Medarbejdere i Egeparken evakueret
Ghettoliste deler Vollsmose i to