Flere med job og uddannelse i Vollsmose

Den såkaldte ghettoliste for 2019 viser, at udviklingen i Vollsmose går i den rigtige retning.

Antallet af beboere i Vollsmose, der er i arbejde og uddanner sig, er steget siden 2018. Det viser den såkaldte ghettoliste.

Transport- og Boligministeriet offentliggjorde den 1. december listen over udsatte boligområder og de såkaldte ghettoområder. Den viser, at udviklingen i Vollsmose går i den rigtige retning. Særligt er det lykkedes at få flere i arbejde og uddannelse og hæve uddannelsesniveauet.

Hvor det i 2018 var 52,2 procent af beboerne i alderen 18-64 år, der stod uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse, er tallet for 2019 nu faldet til 49,5 procent. Samtidig er andelen, der alene har en grunduddannelse, faldet fra 78,8 procent i 2018 til 77,2 procent i 2019.

- Det er rigtig positivt, at flere beboere i Vollsmose enten er kommet i beskæftigelse eller i uddannelse. Det er en stor gevinst, både for den enkelte og for samfundet, hver gang én finder vejen væk fra ledighed og hen til et liv med arbejde og bedre indkomst, siger Mette Beck Frost, sekretariatsleder i Vollsmose Sekretariatet.

LÆS OGSÅ: GHETTOLISTE DELER VOLLSMOSE I TO

Det er de seks parker langs Vollsmose Allé og Åsumvej, der tilsammen kategoriseres som et såkaldt hårdt ghettoområde. I 2019 opfylder området alle kriterier på den såkaldte ghettoliste, som viser, hvor mange beboere, der er tilknyttet arbejdsmarked eller uddannelse samt deres uddannelses- og indkomstniveau. Derudover viser listen også, hvor mange dømte samt hvor mange vestlige indvandrere og efterkommere, der bor i området.

Hybenhaven, Slåenhaven og Tjørnehaven er kategoriseret som udsat boligområde.

Ghettolisten 2019

 1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
  I Parkerne er det 49,5 procent. Dermed opfylder Parkerne kriteriet.
 2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år (≥ 2,03 procent).
  I Parkerne er det 2,70 procent. Dermed opfylder Parkerne kriteriet.
 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  I Parkerne er det 77,2 procent. Dermed opfylder Parkerne kriteriet.
 4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
  I Parkerne er det 53,3 procent. Dermed opfylder Parkerne kriteriet.

Derudover udgør andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 76,6 procent af beboerne i Parkerne. Dermed overstiger Parkerne den fastsatte grænse på 50 procent.

Se listen over de såkaldte hårde ghettoområder. Granparken, Lærkeparken, Fyrreparken, Egeparken, Bøgeparken og Birkeparken er på denne liste.

Se listen over de udsatte boligområder. Hybenhaven, Slåenhaven og Tjørnehaven er på denne liste.

Seneste Artikler
Far og søn søger medspillere til at få krammet på svære Pokémons
Vollsmose Sekretariatet vender tilbage til almindelige åbningstider
Litteraturpatruljen anbefaler: Maze Runner - Labyrinten
Tre gode gåture i og omkring Vollsmose
Gamle beboere genopliver barndommens land