De nye planer for Vollsmose får konsekvenser for børnehusene

En ny daginstitution på kanten af Vollsmose og en skovbørnehave i eksempelvis Børnebyen. Det er nogle af de muligheder, der i øjeblikket er på tegnebrættet, for at blande børn i Vollsmose med resten af byens børn.  

Udviklingsplanen og regeringens lovkrav om, at børn fra udsatte boligområder kun må udgøre 30 procent af et børnehus, betyder markante ændringer for Vollsmoses børnehuse. Men udover nedrivninger er der ifølge rådmand Susanne Crawley også nye tilbud på tegnebrættet.

Børnehusene i Granparken og Lærkeparken skal rives ned. Det fremgår af den udviklingsplan for Vollsmose, som blev offentliggjort i sidste uge. Her kan man se, hvilke boliger der over de næste 10 år skal rives ned. Men en del af planen er også at fjerne to og muligvis yderligere fire af bydelens børnehuse. Det sker af flere årsager, forklarer rådmand for børn og unge, Susanne Crawley.

- En del af forklaringen er, at børnehusene indgår i puslespillet omkring, hvordan Vollsmose skal indrettes fysisk og bygningsmæssigt de kommende år. Her ligger mange af børnehusene for eksempel, hvor den formodede letbane skal være. Så handler det også om i hvor god stand og hvor bevaringsværdige, børnehusene er. Alle børnehusene i Vollsmose er forholdsvist slidte og gamle og måske ikke indrettet, som man ville gøre nu om dage, siger Susanne Crawley, der er en del af den udviklingsbestyrelse, der har udformet den lovbestemte udviklingsplan.

Skal sætte skub i rotationen
Omdannelserne og nedrivningerne i Granparken og Lærkeparken forventes at gå i gang i 2024 og 2025. Men allerede i 2020 træder regeringens lovkrav om, hvor mange børn fra et udsat boligområde en daginstitution må rumme i løbet af et år, i kraft. Det betyder, at der fra 1. januar maksimalt må optages 30 procent børn fra Vollsmose på et år i en institution. Hvordan Odense Kommune vil efterkomme det krav, er der endnu ikke fundet en løsning på. Og sandsynligvis vil kommunen søge dispensation for at få mere tid til at gennemføre lovændringen.

- Vi er nødt til at finde en god måde at leve op til lovgivningen på og finde svarene på, hvordan vi får børn fra Vollsmose til at gå i institutioner andre steder i byen. Og hvordan vi får forældre andre steder fra til at sende deres børn til Vollsmose, siger rådmanden.

Læs også: Se udviklingsplanen: Hvad skal rives ned?

Hun forklarer, at arbejdet i øjeblikket går ud på at finde en anledning til at sætte skub i rotationen af byens børn. En af mulighederne er at bygge en ny daginstitution på kanten af Vollsmose.

- Et sted med god normering, økologisk mad, fokus på bæredygtighed og fede udearealer, så det bliver et attraktivt tilbud for alle byens forældre, uddyber Susanne Crawley og peger på, at en anden mulighed er at lave en skovbørnehave, som mange forældre i Odense efterspørger, i for eksempel Børnebyen.

- Jeg tror på, at begge muligheder bliver en del af løsningen, tilføjer hun.

Fokus på bygninger
For Fowsia Mohamed Abdi, der er formand for forældrebestyrelsen i Granparkens Børnehus, er det en trist nyhed, at børnehuset skal rives ned.

- Det er jo vores børnehus, og der er det mest fantastiske personale, som vi er rigtig kede af at skulle miste. Personligt for mig og mit barn kommer det ikke til at betyde noget, fordi han vil gå i skole, inden det bliver revet ned. Men det er rigtig trist for alle de børn, der ikke vil opleve det samme, som mit barn har. Politikerne kan jo ikke garantere, at børnene vil få den samme gode oplevelse og samme gode læring i en ny institution, siger hun.

- Jeg kan godt forstå bekymringerne, fordi forældrene heller ikke får så præcise eller konkrete svar på deres spørgsmål endnu. Det er måske svært at se mulighederne i forandringerne, men vi lukker fysisk børnehusene for at lave nogle bedre fysiske rammer med et bedre indhold, siger hun og tilføjer:

- Lige nu er der et stort fokus på nedrivninger og bygningerne i Vollsmose, men den store plan handler i høj grad om at give især børn i Vollsmose muligheden for en tryg og sund barndom og et bedre liv.

Slåenhavens børnehus bliver, ifølge udviklingsplanen, bevaret, da haverne ikke er en såkaldt hård ghetto.

Ny lovgivning rammer Vollsmose

Med regeringens plan ’Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030’ blev der i december 2018 indført to nye lovkrav, der vil påvirke børn og forældre i Vollsmose.

Fra 1. januar 2020 må der højest nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder om året i hver af landets daginstitutioner. Det vil gælde både kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner. I 19 dagtilbud i Odense - heriblandt dagtilbuddene i Vollsmose - var mere end 30 procent af de nyoptagede børn fra et udsat boligområde i perioden 1. januar til 30. november 2018.

Fra 1. juli 2019 skal børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som 1-årige, have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen. Forældrene er forpligtet til at deltage i samarbejdet om barnet i læringstilbuddet, som blandt andet skal understøtte børnenes dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed. Andelen af de yngste børn, der er uden for pasning, er noget højere for Vollsmose end for resten af Odense Kommune. I Vollsmose er 15 procent af børnene mellem 1 og 2,9 år uden for pasning, hvilket svarer til 39 børn. Til sammenligning er tallet 6 procent for Odense Kommune.

 

Seneste Artikler
Træner i speciel situation: Klubkammerater kæmpede i finalen
FIUK har kurs mod oprykning
En familiehistorie om immigration
Tag snakken og drop pegefingeren
Hash findes i hele byen