Rådmand: ’Vollsmoses børn skal have de bedste muligheder’

En ny daginstitution på kanten af Vollsmose og en skovbørnehave i eksempelvis Børnebyen. Det er nogle af de muligheder, der i øjeblikket er på tegnebrættet, for at blande børn i Vollsmose med resten af byens børn.  

Der er stort fokus på planerne for nedrivninger i Vollsmose i øjeblikket. Men de politiske planer for bydelen handler især om at skabe bedre muligheder for Vollsmoses børn, mener børn- og ungerådmand Susanne Crawley (B).

Den sidste Vollsmoseplan har en del målsætninger omkring børn og forældre i Vollsmose blandt andet, at folkeskolen skal være det foretrukne valg, der skal være mindre fravær og højere karakterer. Hvordan vil I gøre det?

- Det kan vi endnu ikke sige i detaljer, for der er endnu ikke nogen politisk beslutning. Vi er forsigtige med at sige noget, der måske ikke bliver til noget, det handler jo om nogle børns skole og børnehave og menneskers arbejdsplads. Noget af det, der er skrevet ind i planen, er, at der skal ansættes socialfaglige ledere og tilknyttes socialrådgivere på skolerne i Vollsmose, så lærerne kan koncentrere sig om det faglige indhold og bruge mindre tid på socialt arbejde. Flere i Vollsmose skal også vælge folkeskolen fremfor privat- og friskoler.

Den 1. juli 2019 træder lovændring om obligatorisk læringstilbud i kraft. Det vil sige, at 1-årige i Vollsmose, der ikke går i institution, får et såkaldt obligatorisk læringstilbud på 25 timer ugentligt. Hvordan vil det fungere i praksis?

- Det er gavnligt for mange børn at komme i institution. De fleste forældre ønsker en uddannelse og de bedste muligheder for deres børn, og der er man bagud på point, hvis man ikke lærer dansk helt fra barnsben af. Mit håb er, at alle får lyst til at sende deres 1-årige i en almindelig vuggestue, og at det føles naturligt at sende børnene afsted. Den lyst kan for eksempel skabes gennem sundhedsplejersker, som mange har tillid til - måske med hjælp fra pædagoger, der kan fortælle om institutionerne. Erfaringen er, at ingen forældre siger nej til de læringstilbud, vi allerede har til 3-årige. Derfor bør det være muligt at lykkes med de 1-årige også. 

Hvad skal forældre, der vil blive berørt og måske bekymret af disse forandringer, gøre?

- Vi sidder med et stort puslespil, hvor vi har brikkerne, men endnu ikke har et samlet  billede, og det skaber selvfølgelig utryghed. Men målet er, at vi skal give børnene i Vollsmose de muligheder for et trygt og sundt børneliv, som forældrene drømmer om, så de kan vokse op og få en god uddannelse samt blive gode kolleger, naboer og forældre. Det er i øjeblikket sværere at lykkes med, hvis man er vokset op i Vollsmose. Selvom det er svært, så må man se mulighederne i forandringerne og få det bedste ud af det.

Den sidste Vollsmoseplan

Planens centrale og overordnede mål for børn- og unge:

  • Der skal udarbejdes en samlet plan for børnelivet i Vollsmose blandt andet omkring de yngste børns sprogfærdigheder og sundhed.
  • Børn i Vollsmose skal kunne tale et alderssvarende dansk.
  • Områdets folkeskoleelever skal inden 2025 op på niveau med elever i kommunens øvrige skoler. Det betyder, at skolerne i området skal kunne løfte eleverne hurtigere end resten af skolerne i kommunen, da udgangspunktet i Vollsmose er under gennemsnittet.
  • Andelen af elever i muslimske friskoler skal sænkes markant.
Seneste Artikler
Beboerformand: Brug din stemme i helhedsplanen
Træner i speciel situation: Klubkammerater kæmpede i finalen
FIUK har kurs mod oprykning
En familiehistorie om immigration
Tag snakken og drop pegefingeren