Se udviklingsplanen: Hvad skal rives ned?

1.000 familieboliger vil over det næste årti blive revet ned i Vollsmose. De røde bygninger markerer de boliger, der skal rives ned. De gule markeringer udgør boliger, der muligvis skal rives ned, men som kan justeres, hvis det bliver vurderet i fremtiden, at andre muligheder såsom ombygninger er mere relevante.

I dag blev den lovbestemte udviklingsplan offentliggjort for beboere i Vollsmose. Planen viser, hvilke boliger der skal rives ned frem mod 2030. 

Inden 2030 skal der rives 1.000 boliger ned i Vollsmose. I dag blev det offentliggjort af boligorganisationerne, borgmesteren og de fire rådmænd hvilke boliger, det bliver. I Granparken skal 160 boliger rives ned, i Lærkeparken er det 136 og i Fyrreparken er det 26 boliger. I Egeparken er det 191 boliger, i Birkeparken 200 og i Bøgeparken skal der rives 287 boliger ned. 

Planen vedrører ikke Tjørnehaven, Slåenhaven og Hybenhaven, da de ikke er kategoriseret som en såkaldt hård ghetto.

Nedrivningerne forventes at begynde i efteråret 2021 i Bøgeparken, hvor flest boliger skal nedlægges.

Boligorganisationer: 'Vi genhuser alle'
Begge boligorganisationer i Vollsmose understreger, at genhusningen af de beboere, der skal flytte på grund af nedrivninger, er højt prioriteret. 

- Vi genhuser alle, der skal flytte på grund af nedrivninger. Det er vigtigt fortsat at tage det stille og roligt og et skridt ad gangen, for nedrivningerne begynder tidligst i 2021, siger direktør i Civica, Jens Pilholm.

Han tilføjer, at når den lovbestemte udviklingsplan er godkendt i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil beboerne blive inddraget i at lave de fysiske helhedsplaner for deres afdeling. 

Hos direktør i FAB, Jacob Michaelsen, lyder beskeden til beboerne:  

- Vi skal nok hjælpe med en god genhusning, hvor vi også kigger på beboernes eksisterende livsvilkår. På den måde vil vi gøre, hvad vi kan for beboerne. Mit bedste råd er, at alle har de langsigtede briller på.

En lovbestemt plan 
I december 2018 vedtog et flertal i Folketinget den lovgivning, der også er kendt som ’ghettoplanen’. Det er den lov, der bestemmer, at der skal laves en udviklingsplan for såkaldte hårde ghettoområder som Vollsmose. Planen - der bliver kaldt udviklingsplanen - skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger kan nedbringes inden 2030. Planen er udviklet af udviklingsbestyrelsen, som består af formænd og næstformænd for Civica og FAB samt medlemmerne af økonomiudvalget i Odense Kommunes. 

Den lovbestemte udviklingsplan skal sendes til godkendelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. juni.

Læs mere i næste nummer af Vollsmose Avisen, der udkommer den 16. maj.

Kaffemøder med Civica og FAB

Mød din boligorganisation og få svar på spørgsmål om udviklingen i Vollsmose over en kop kaffe, når Civica og FAB afholder kaffemøder den kommende tid. På møderne kan man se tegningerne fra udviklingsplanen og kigger nærmere på de omdannelser, som vil ske i den enkelte afdeling.  Derfor henvender møderne sig kun til afdelingens beboere. Man kan også stille spørgsmål om genhusning af de beboere, som mister deres hjem. 

Torsdag den 9. maj kl. 16.30-18.00: Civica holder kaffemøde i Bøgeparkens fælleshus

Torsdag den 9. maj kl. 15.00 - 18.30: FAB holder kaffemøde i Birkeparkens beboerhus

Mandag den 13. maj 2019 kl. 16.30-18.00: Civica holder kaffemøde i Egeparkens fælleshus

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 16.30-18.00: Civica holder kaffemøde i Lærkeparkens fælleshus

Mandag den 20. maj 2019 kl. 16.30-18.00: Civica holder kaffemøde i Granparkens fælleshus

Torsdag den 23. maj kl. 15.00 - 18.30: FAB holder kaffemøde i Birkeparkens beboerhus

Seneste Artikler
Far og søn søger medspillere til at få krammet på svære Pokémons
Vollsmose Sekretariatet vender tilbage til almindelige åbningstider
Litteraturpatruljen anbefaler: Maze Runner - Labyrinten
Tre gode gåture i og omkring Vollsmose
Gamle beboere genopliver barndommens land