Snart kommer den nye bygade

Efter planen skal den nye bygade stå færdig i oktober 2020.

Den 22. oktober tager Odense Kommune, Civica og FAB det første spadestik til den nye bygade i Vollsmose. En vej, der kommer til at gå tværs gennem bydelen, og som skal medvirke til at binde området bedre sammen med resten af byen.

Hvis du undrer dig over, at der bliver sat skurvogne op på vendepladsen foran Granparkens børnehus - eller ser hvordan nogle af træerne i det grønne ned mod moseområdet bliver fældet. Så er det alt sammen en del af forberedelserne til den nye bygade.

Det første spadestik til den nye bygade tages den 22. oktober. Her står Odense Kommune og boligorganisationerne for en festlig markering af, at arbejdet med at åbne Vollsmose op for alvor begynder.

Gør klar til anlægsarbejdet
Fra mandag den 14. oktober vil det være tydeligt forskellige steder omkring centerstien, at der gøres klar til anlægsarbejdet. Der sættes skurvogne op på vendepladsen ved Granparkens børnehus - der hvor centerstien møder Ejbygade. Området skal fungere som byggeplads, og derfor bliver vendepladsen også spærret af, så det ikke længere er muligt at køre ind med bil. Det vil dog stadig være muligt at færdes til fods eller på cykel. Nogle af træerne ned mod mosen fældes, og langs Ældrecenter Øst bliver der sat en 1,80 meter høj støjvæg i pileflet op, som skal mindske støjgener fra bygaden.

Færdig i 2020
Bygaden anlægges der, hvor den nuværende centersti løber mellem Ejbygade og Vollsmose Torv, og efter
planen vil den stå færdig i oktober 2020. Bygaden er en
del af infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’, som handler om at skabe bedre forbindelse til, fra og gennem Vollsmose. Derfor skal nye veje bryde gennem bydelen, og der skal laves flere stier til cyklister og fodgængere.

Alle er velkomne til at deltage i fejringen af det første spadestik.

På www.facebook.com/fremtidensvollsmose kan du også læse mere om infrastrukturplanen og følge med, når der laves nye veje, stisystemer, sivegader og byrum i bydelen. 

 

Seneste Artikler
Politiet forlænger visitationszone og skærpet strafzone
Vollsmose Sekretariatet og BoligSocialt Hus sammenlægges
Fyns Politi: Den sårede mand har relationer til konflikt
Beboere laver mindehøjtidelighed for skuddræbt
Virus sætter ikke en stopper for sommerens tilbud