Nyt team skal forebygge kriminalitet blandt unge

Flere børn og unge i Vollsmose har en adfærd, der kan ende i kriminalitet, sammenlignet med resten af byen, ifølge SSP Odense. Derfor har de oprettet et særligt Vollsmose-team, der skal forebygge, at bydelens børn og unge kommer ud i kriminalitet.

Sommerens skudepisoder i Egeparken og Fyrreparken og den igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Korsløkke og Vollsmose har endnu engang sat kriminalitet og forebyggelse på dagsordenen. Men allerede inden sommeren var et nyt tiltag på vej fra SSP Odense, der er samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi. Et team af medarbejdere skal have deres faste gang i Vollsmose for at få et bedre lokalkendskab, bedre relationer til bydelens børn og voksne og samle bydelens gode kræfter i et netværk for at forebygge kriminalitet.

- Vi har i lang tid kigget på, hvordan vi kunne arbejde mere målrettet med de områder, der har de største kriminalpræventive behov. Det kræver, at vi kommer mere ud i de lokalområder for at få det lokale kendskab, der skal til for at danne relationer, der kan forebygge, forklarer leder af SPP Odense, Tommy Holst.

Dedikeret til Vollsmose
De fire medarbejdere i teamet er allerede begyndt at have deres faste gang i Vollsmose, hvor de tilsammen skal bruge den næste tid på at tale med beboere og foreninger og komme ud på skolerne. Derudover består det forebyggende arbejde i for eksempel at gå i dialog med ungegrupper, der skaber uro, og relationsarbejde med de enkelte børn og unge, der har en såkaldt risikoadfærd. Og dem er der flere af i Vollsmose end i res-ten af Odense, fortæller Tommy Holst.

- Når vi kigger på data for Vollsmose, så er der desværre flere børn og unge, der udviser risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet. Tallet har været faldende over nogle år, men det er stadig højere end i resten af byen. Det kalder på, at vi har et team, der er dedikeret til det forebyggende arbejde i netop Vollsmose, siger han og forklarer, at byrådets store plan for Vollsmoses forandring - Den sidste Vollsmoseplan - kræver, at SSP har et særligt fokus på bydelens børn og unge.

- Blandt andet skolelukning og udflytninger kræver, at vi hjælper med at skabe gode rammer og fastholde gode relationer for børn og unge. Og så skal vi være med til at sikre, at børn og unge i Vollsmose oplever stærke fællesskaber i deres by, og at vi sammen med civilsamfundet arbejder for, at vores børn og unge ikke kommer i problemer.

Seneste Artikler
Politi deler foto af formodet drabsmand fra Egeparken
Skole tages med på råd i kæmpe renovering
Vollsmose Apotek tilbyder gratis vaccination mod influenza
Iværksættere forfølger store drømme
Små skridt mod ny skole er taget