HVORDAN GÅR DET MED UDDANNELSEN I VOLLSMOSE?

Mød forskellige beboere i Vollsmose, der enten er i gang med eller har afsluttet deres uddannelse.

EN BIDRAGENDE BYDEL

Gennem målrettede boligsociale tiltag skal flere beboere være i uddannelse og beskæftigelse i fremtidens Vollsmose.  Derfor er der i arbejdet med social udvikling et særlig fokus på at skabe de bedste betingelser for, at børn og unge får en uddannelse, og at flere kommer ind på arbejdsmarkedet.

Derudover er der i strategien for den boligsociale udvikling også et overordnet mål om at styrke civilsamfundet. Her er der fokus på at udvikle det lokale engagement, understøtte fællesskaber, trygheden og den gode trivsel i Vollsmose.