MILJØAMBASSADØRER

Vollsmose Sekretariatets bydelskonsulenter understøtter enkelte beboere eller grupper af beboere, der gerne vil forbedre miljøet i Vollsmose og tydeliggøre de fordele, der er ved at indrette sig mest mulig bæredygtigt. Det kan fx være i forhold til forbrug af el, vand og varme samt håndtering af husholdningsaffald, større skrald, renere udearealer, delebiler, byhaver eller lignende initiativer på bæredygtighedsområdet.

Miljøambassadørerne kan træde til, når enten boligselskabet eller den økonomiske rådgivning opdager, at en beboer har et ualmindeligt stort forbrug af el, vand eller varme. Ambassadørerne kan også træde til, når fx en ejendomsmester vurderer, at det er nemmere at kommunikere med en beboer, hvis en anden lokal beboer også deltager.

Miljømbassadørernes rolle vil være at rådgive andre beboere omkring, hvordan man kan leve bæredygtigt, passe på miljøet og derved også undgå store forbrugsregninger. Ambassadører, der indgår i det frivillige tilkaldekorps og står til rådighed i forhold til frivillig rådgivning, vil få mulighed for at komme på opkvalificerende kurser, der gør dem i stand til at yde kvalificeret bistand.