BORGERREDAKTION

Artikler, billeder og idéer til formater og indhold til Vollsmoses medier kommer i høj grad fra beboerne i Vollsmose. I samarbejde med redaktøren og de øvrige journalister på Vollsmoses medier er de frivillige borgerjournalister og -fotografer med til at sende en avis på gaden cirka hver 14. dag.

Nogle deltager regelmæssigt i mediemøder og byder ind med gode idéer, andre har igennem mange år skrevet artikler og taget billeder. Har du en idé, er du interesseret i at tage billeder eller skrive – eller er du blot nysgerrig på, hvordan Vollsmoses medier fungerer?

Så er du altid velkommen til et mediemøde, til at besøge avisens redaktion i Vollsmose Sekretariatet eller til at kontakte redaktør Signe Lene Christiansen.


 

Amina Daahir, borgerjournalist
Det er fedt at prøve at lave avis, for jeg har altid interesseret mig for at skrive, og vi beboere kan være med til at vise andre sider af Vollsmose. Jeg håber også, at jeg kan det bruge senere, når jeg skal på en videregående uddannelse.

Bushra Abdulahi, borgerjournalist
Som borgerjournalist kan jeg blive bedre til grammatik, til at lytte og til at få en bedre forståelse for andres perspektiver. Man kommer også ud af sin ’comfort zone’, når man skal gå over og snakke med fremmede. Det er lærerigt.

Elena Stefan, borgerjournalist
Jeg er borgerjournalist, fordi jeg interesserer mig for Vollsmose og menneskerne her, og fordi jeg vil være bedre til dansk. Jeg vil gerne være med til at vise de gode sider og nedbryde fordomme ved at fortælle om bydelen på en konstruktiv måde.

Elocho Swedi, borgerjournalist
Jeg har bl.a. skrevet om, hvorfor det er vigtigt at stemme til kommunalvalg. Jeg er borgerjournalist for at udvikle mine skrivekompetencer, og fordi jeg synes, det kræver alle beboeres kræfter at ændre Vollsmoses dårlige ry.

Erling Bendtsen, borgerjournalist
Jeg bidrager med idéer til historier, research, skriver lidt og hjælper ellers til med det praktiske, hvor jeg kan. Jeg er frivillig, fordi Vollsmoses medier er et godt talerør for de mange positive ting, der også foregår i området.

Fatama Al-Zahraa, borgerillustrator
Jeg er frivillig af tre grunde: Fordi jeg gerne vil dele min tegnekunst med omverdenen. Fordi jeg lærer meget ved at være med, og fordi jeg vil være med til at få de positive budskaber fra Vollsmose ud.

Flemming Falkenberg, borgerfotograf

Heidi Agergaard, borgerjournalist
Jeg laver bl.a. oversigt over, hvad der sker af aktiviteter og arrangementer i Vollsmose og resten af byen i skoleferierne.
Jeg er frivillig, fordi det er en god måde at være opdateret på, hvad der rører sig i området.

John Bonde, borgerjournalist
Jeg elsker at lege med ord og sætninger og skriver især portrætter af beboere og klummer om livet i Vollsmose. Jeg bliver stolt, når andre medier tager mine historier op, for det betyder, at jeg er med til at nuancere synet på Vollsmose.

Jørgen Gregersen, borgerfotograf
Jeg tager billeder til Vollsmoses medier for at være med til at dække begivenheder og afbilde de positive ting, der sker. Jeg vil gerne være med til at give et andet indtryk af Vollsmose end det, der ellers hersker i medierne.

Metha Aage Maul, borgerjournalist
Det er vigtigt at fortælle de gode historier fra Vollsmose – også de små, fordi de små positive og finurlige episoder i hverdagen betyder rigtig meget.  Af den grund laver jeg i hver avis et ‘Hverdagsglimt’, og derfor er jeg borgerjournalist.

Mette Rørvig, borgerjournalist
Jeg bidrager med idéer og feedback og deltager ofte i redaktionens mediemøder. Jeg er engageret, fordi avisen bidrager med historier, som er vigtige at vise omverdenen, men også internt i Vollsmose.

Saif Amin, borgerjournalist
Jeg er med, fordi det er interessant at prøve noget nyt og møde nye mennesker ved at beskæftige sig med aktuelle emner. Og så vil jeg også gerne gøre noget for Vollsmoses image. Jeg kan også blive klogere på mine styrker og svagheder i forhold til at skrive.

Salma Choujaa Goudira, borgerjournalist
Jeg skriver og har prøvet mange forskellige typer af artikler af som borgerjournalist – fra nyhed til boganmeldelse. Jeg er en del af Vollsmoses medier for bl.a. at blive bedre til at skrive på dansk og for at engagere mig i min bydel.

Salem Said, borgerjournalist
Jeg er frivillig, fordi jeg ønsker forbedring for området. Jeg vil meget gerne vise, at her også er mange studerende, folk med høje uddannelser og beboere, der deltager i samfundet.

Taibah Ali Ahmad, borgerjournalist
Det er en stor mulighed at være borgerjournalist, fordi vi kan være med til at vise andre sider af Vollsmose. Jeg har lavet mit første interview og er i gang med at lære at skrive et portræt. Det er rigtig spændende, og jeg kan bruge erfaringerne i fremtiden.

Thomas Lyck, borgerjournalist
Jeg har været frivillig siden 2013 og skrevet reportager, lavet interviews med erhvervsdrivende og beboere, og fundet fakta til historier om kommunalvalg og miljø og affald. Jeg er engageret, fordi jeg vil gøre en forskel for Vollsmose.