Fremtidens Vollsmose

Byudviklings- og infrastrukturplanen ‘Fremtidens Vollsmose’ skal åbne den eksisterende infrastruktur i området op og skabe bedre forbindelse til, fra og igennem Vollsmose. 

Download hele infrastrukturplanen

Bydelen skal med andre ord bindes tættere sammen med det øvrige Odense og understøtte Odenses byudviklingsstrategi ’Fra stor dansk by til dansk storby’. Det skal blandt andet ske ved at ”bryde firkanten” med en ny bygade, nye sivegader og stiforbindelser samt Letbanens etape 2.

Forandringerne skal skabe nye byrum, øget tryghed og bedre muligheder for oplevelser på tværs, så området bliver langt mere interessant både at bo og færdes i. Samtidig er byudviklingen og den nye infrastruktur også forudsætningen for, at bydelens potentialer kan sættes bedre i spil og på sigt tiltrække mere erhvervsliv og nye investeringer til Vollsmose.

Se planerne for Vollsmoses ombygning i videoen, der også tegner et før-billede af bydelen og baggrunden for infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose.