Strategi for erhvervsudvikling

Strategien for erhvervsudvikling handler om at forbedre mulighederne for erhverv og beskæftigelse i Vollsmose. Her er det særligt målene om bevægelsen fra boligområde til bydel, flere i arbejde samt højere indtægtsniveau, der understøttes.

Med et fokus på at udnytte Vollsmoses beliggenhed og fysiske potentiale arbejdes der på at tiltrække mere erhverv og flere investeringer, hvilket vil skabe mere liv, større vækst og flere lokale arbejdspladser i bydelen. Derudover arbejdes der på at styrke iværksætterkulturen.

Det er en klar forventning, at byudviklingen i Vollsmose skal skabe forudsætning for på sigt at tiltrække erhvervsliv og nye investeringer - og dermed også lokale arbejdspladser i bydelen.

Jens Pilholm, bestyrelsesformand