TRIVSEL I SKOLEN

Vollsmose Sekretariatets ungerådgivere tilbyder børn og unge på Vollsmoses skoler forløb med fokus på trivsel. Det kan fx være forløb omkring højt fravær eller manglende deltagelse i skolens fællesskaber. Det er skolen, der henviser eleven til ungerådgiveren på baggrund af en konkret problematik, og familien inddrages, hvor det vurderes at have en positiv virkning på forløbet.

Kernen i forløbet er samtaler med eleven. Samtalerne tager udgangspunkt i de konkrete mål, som ungerådgiveren og eleven sammen har sat og er et supplement til det, som sker omkring barnet i skole, klub og andre steder i det almene system. Ungerådgiveren samarbejder med lærerne i forhold til fx at hjælpe eleven ind i fællesskaberne på skolen eller inddragelse af forældrene.