UDDANNELSESORIENTERET FAMILIERÅDGIVNING

Vollsmose Sekretariatets uddannelsesorienterede familierådgivning skal styrke forældrenes evne til at give deres store børn den bedst mulige opbakning ved afslutningen af grundskolen og videre over i ungdomsuddannelse. Indsatsen er et supplement til skolernes forældresamarbejde og Ungdommens Uddannelsesvejlednings inddragelse af forældre.

Når skolen eller vejledningen oplever, at en ung har brug for mere opbakning og opmærksomhed hjemmefra generelt eller i forhold til en helt bestemt situation, henvises til familierådgiveren, som aktivt opsøger familien og tilbyder rådgivning. Omdrejningspunktet i rådgivningen er forældrerollen i forhold til barnets afslutning af grundskolen og uddannelsesvalg, og der er fokus på at yde hjælp til selvhjælp. Rådgivningen foregår i hjemmet, på skoler, i foreningssammenhænge eller andre steder, hvor forældrene gerne vil mødes. Rådgivningen kan ske over en enkelt samtale eller over et længere forløb alt efter behovet.

To gange om året laver familierådgiveren kurser, som har fokus på forskellige emner og inkluderer en række familier, som vurderes at have gavn af, at flere forældre deler deres erfaringer og spørgsmål.