Kriminalitet i Vollsmose

Hvordan set det ud med kriminaliteten i bydelen?

KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS

Alle Vollsmoses Sekretariatets boligsociale indsatser er indirekte kriminalitetsforebyggende, men Vollsmose Sekretariatet arbejder også mere direkte med kriminalitetsforebyggelse. Helt konkret samarbejder sekretariatet med både beboere og myndigheder om at forebygge kriminalitet gennem følgende indsatser: