TIL KAMP MOD SKRALD OG STORE REGNINGER

Et hold miljøambassadører er klar til at hjælpe både deres naboer i bydelen og miljøet.

Tryghed og trivsel

En analyse fra CFBU og KORA af trygheden i udsatte boligområder konkluderer, at boligområder med et stærkt fællesskab blandt beboerne ser ud til at være bedre til at håndtere utryghedsskabende hændelser som vold og chikane. Af samme grund er et styrket civilsamfund et vigtigt fokusområde i landets udsatte boligområder – også i Vollsmose.

For at styrke tryghed og trivsel i Vollsmose har Vollsmose Sekretariatet fokus på at understøtte de lokale civile strukturer. Tilgangen er – som i de øvrige boligsociale indsatser – hjælp til selvhjælp med et stærkt fokus på at forløse bydelens ressourcer.

Vollsmose Sekretariatet understøtter lokale foreninger og andre civile strukturer gennem følgende aktiviteter: