NABOSKABSFRIVILLIGE

Naboskabsfrivillige er beboere, som ønsker at gøre en aktiv indsats for det gode naboskab. Det kan eksempelvis handle om at tage initiativ til aktiviteter, som styrker fællesskab og relationer i lokalområdet, er tryghedsskabende eller inkluderende over for nye eller ensomme beboere i området.

Vollsmose Sekretariatets bydelskonsulenter understøtter beboernes egne initiativer til aktiviteter, som kan bidrage til det gode naboskab. Aktiviteten sigter mod etablering af mere vedvarende nabofællesskaber i form af faste strukturer, hvor beboere mødes i fællesskaber.

Indholdet af de konkrete aktiviteter defineres af beboerne og de naboskabsfrivillige selv og understøttes af Vollsmose Sekretariatet.


 

Amino Ali, fællesspisning
Granparken

Med fællesspisninger kan man lære om andre kulturer og traditioner - og smage en masse dejlig og forskellig mad. Men det er også en måde at lære nye mennesker at kende. Fællesspisninger er på den måde med til at styrke fællesskabet i vores bydel, og det synes jeg er vigtigt.

Ane Dorthe Vetterlain Siegstad, mappeuddeler
Birkeparken

Jeg begyndte som naboskabsfrivillig, fordi jeg gerne selv ville lære nye mennesker at kende og bruge mit danske sprog. Det er dejligt at kende sine naboer og godt med et nyt netværk, når man flytter til et nyt sted. Nu har jeg boet i Vollsmose i to år, og som naboskabsfrivillig vil jeg gerne være med til at invitere andre ind i vores fællesskab.

Ayse Dudu, mappeuddeler
Fyrreparken

Som naboskabsfrivillig hjælper jeg nye beboere med at lære Vollsmose at kende. Vollsmose er en stor bydel, og det kan være svært at finde rundt og vide, hvad der sker. Vi har mange forskellige aktiviteter, og det er vigtigt, at vi inviterer nye beboere med.

Dilma Serrano, mappeuddeler
Granparken

Ingen beboere i Vollsmose skal føle sig udenfor. Alle skal føle sig velkommen og som en del af fællesskabet. Derfor er jeg som naboskabsfrivillig med til at byde nye beboere velkommen og fortælle om de forskellige aktiviteter, man kan være en del af. 

Eigil Guldberg, mappeuddeler
Hybenhaven

Ella Kristensen, motion i Hybenhaven
Hybenhaven

Jeg laver et motionstilbud i Hybenhaven, hvor vi mødes og går en tur på en times tid i området. Vollsmose har jo mange pæne udeområder. Det giver rigtig meget at være sammen og få rørt sig. Når man bliver ældre kan man nemt synke ned i sofaen, og derfor er det godt med et tilbud, der kan få folk ud af døren og giver noget socialt samvær.

Eva Martensen, mappeuddeler
Bøgeparken

Da jeg flyttede til Bøgeparken, var jeg nervøs, fordi mine venner sagde, at det var et farligt sted. Men sådan var virkeligheden slet ikke. Jeg vil gerne gøre noget for, at de nye tilflyttere føler sig velkomne og trygge her i Bøgeparken. Det er vigtigt at være imødekommende, og jeg kan godt lide, når man hilser på ens naboer. 

Fowzia Mohammed Abdi, mappeuddeler & fællesspisning
Granparken

Kaja Vigtoft, mappeuddeler
Lærkeparken

Jeg er med til at dele velkomstmapper ud til dem, som lige er flyttet til Vollsmose. Det er vigtigt, at de nye beboere føler sig taget godt imod. Jeg var glad for den velkomst jeg fik, da jeg selv flyttede til Vollsmose, og jeg vil gerne hjælpe med at give andre samme oplevelse.

Kirsten Hansen, fællesspisning
Lærkeparken

Ingen skal sidde isoleret og alene i deres lejligheder. Ingen skal føle sig ensomme. Alle skal føle, at der er brug for dem, og at de betyder noget for andre. Det er derfor, at jeg er med til at arrangere fællesspisninger.

Lajla Kongstad, mappeuddeler
Tjørnehaven

Jeg synes, det er min pligt at bidrage med frivilligt arbejde, fordi jeg har tid og overskud til det. Det gode fællesskab er et fælles ansvar, og det vil jeg gerne bidrage til ved at dele velkomstmapper ud til nye beboere og invitere dem ind i vores fællesskab. Dialog skaber forståelse.

Leyla Yussuf, fællesspisning
Granparken

Jeg er med til at arrangere fællesspisning, fordi det er en gode måde at lære hinanden at kende på. Der er folk, som normalt ikke kommer meget ud af døren, og andre som måske bare har for travlt til at hilse i hverdagen. Med fællesspisning får vi mulighed for at komme tættere på hinanden.

Maibritt Bendtsen, mappeuddeler
Slåenhaven

Jeg er med til at dele velkomstmapper ud til de nye beboere, der flytter ind i Vollsmose. Jeg vil gerne have, at folk føler sig velkomne. Det er vigtigt, at de ved, at det er et godt område og ikke er farligt at bo her, sådan som det bliver fortalt i mange medier.

Michelle Gudbergsen, guide
Egeparken

Jeg har valgt at være guide, fordi jeg gerne vil vise alle de skønne grønne områder, som vi har herude i Vollsmose. Det er nemlig ikke kun betonklodser, som man måske tænker, hvis man kun oplever Vollsmose gennem medierne. Jeg vil gerne være med til at gøre det mere attraktivt at være her.

Peter Filstrup, fællesspisning

Alle har noget til fælles, når det handler om mad. Forskellige kulturer mødes på kryds og tværs, og vi kommer hinanden ved, når vi samles om bordet til et måltid. Det er et sted, hvor der opstår gode fællesskaber. Derfor er jeg med til at arrangere fællesspisninger i Vollsmose.

Saadia Mahamed Osman, sommerlejr til familier
Bøgeparken

Jeg oplevede, at nogle forældre efterspurgte noget at lave i sommerferien, og derfor var jeg med til at arrangere en sommerlejr, hvor vi var 40 børn og 12 frivillige, der tog til Vejen i Jylland. Mødre var også med, og det blev til en god familietur, hvor børnene fik en masse gode oplevelser.

Shamso Said, mappeuddeler
Birkeparken

Jeg er mappeuddeler, fordi jeg gerne vil være med til at byde mine nye naboer velkommen. Det er vigtigt, at vi, der har boet her i længere tid, er imødekommende over for de nye beboere.

Tariq Mahmood, fællesspisning
Åsumvej

Fællesspisning er en god aktivitet, fordi det er vigtigt at skabe kontakt til hinanden her i Vollsmose. Og så er det bare hyggeligt at sætte sig sammen og snakke over en masse forskellig slags mad. Jeg tror ensomhed er meget udbredt i Danmark, og derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden og kommer hinanden tættere.

Ulla Hansen, fællesspisning

Jeg vil gerne være med til at bygge bro mellem etniske danskere og etniske minoriteter. Derfor er jeg med til at lave fællesspisninger i Vollsmose. Til fællesspisninger lærer vi hinanden bedre at kende, og det er et godt sted at starte med at møde mennesker fra andre kulturer.