VOLLSMOSES MEDIER

I samarbejde med lokale borgerjournalister og -fotografer laver Vollsmose Sekretariatet historier fra Vollsmose i Vollsmose Avisen, på vollsmose.dk samt facebook og twitter. Gennem både gode, dårlige og helt almindelige historier fra bydelen er det målet at skabe et mere nuanceret billede af Vollsmose end det, der ofte tegnes i andre medier.

De frivillige på redaktionen involveres både i beslutningen af hvilke historier, der skal bringes, samt i formidlingen af historierne i både billeder og tekst. Udover at beboerne bidrager til en nuanceret, troværdig og genkendelig fortælling om bydelen, får de også selv en stemme.

Fokus på løsningsorienteret journalistik
Vollsmoses medier har fokus på konstruktiv og løsningsorienteret journalistik, hvor der ikke kun peges på udfordringer og problemer, men også på løsninger. Vollsmoses medier kan for eksempel sætte fokus på bandekriminalitet, farlig leg, digital post, skrald, skole-hjem-samarbejde og andre temaer, som berører borgere og myndigheder. Borgerinvolvering er i den forbindelse et stærkt kort, idet beboernes valg af vinkel på problemstillingerne ofte er meget løsningsorienterede.

Kompetenceudvikling af beboere
For de beboere, der involverer sig i Vollsmoses medier, er der også mulighed for kompetenceudvikling i journalistisk formidling – både gennem feedback fra de ansatte på redaktionen, men også gennem studieture og workshops. Beboere, der drømmer om en karriere inden for journalistik og kommunikation, kan på den måde få erfaringer, der kan få stor betydning for både uddannelse og arbejdsliv.

Det er muligt at læse samtlige udgivelser af Vollsmose Avisen fra 2009 frem til idag.
Gå til arkiv