MEDIEMØDER

Redaktionen på Vollsmoses medier afholder flere gange om året mediemøder, der er åbne for alle beboere i Vollsmose. På hvert møde tager redaktøren fat på et nyt og relevant tema - eventuelt kombineret med en spændende oplægsholder. Et tema kan eksempelvis være konstruktiv journalistik, eller hvordan man får sin historie i medierne. På møderne kan beboerne også komme med idéer til historier i Vollsmoses medier.

Udover de åbne mediemøder afholder redaktionen også mediemøder, hvor kun borgerjournalister og borgerfotografter deltager. Her bliver der arbejdet med planlægningen og produktionen af de cirka 22 udgaver af Vollsmose Avisen, der sendes på gaden hvert år.Åbne mediemøder i 2019

  • Onsdag d. 27. februar
  • Uge 39
  • Uge 45

Møderne foregår i Vollsmose Sekretariatet fra klokken 16.30-18.00.
Dato og klokkeslæt er med forbehold for ændringer.