BAG OM TALLENE

Hvor mange beboere er i uddannelse og beskæftigelse i Vollsmose?

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

Social baggrund har stor betydning for, hvilken uddannelse unge mennesker opnår i Danmark, hvilket arbejde de får som voksne, og om den tilknytning til arbejdsmarkedet, de opnår, bliver varig. Det viser undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Mange af de ledige i Vollsmose er langt fra arbejdsmarkedet. Nogle mangler jobsøgningsfærdigheder og har ikke kendskab til kulturen på en arbejdsplads. Andre mangler sprogkundskaber, har fysiske eller psykiske lidelser eller familiære problemer.

Her er der behov for en ekstra indsats, der kan støtte den enkelte i en udvikling væk fra ledighed og udsathed og ind i et liv med uddannelse, arbejde og adgang til gode fællesskaber med andre.

I et tæt samarbejde med det kommunale beskæftigelsesområde arbejder Vollsmose Sekretariatet for at Vollsmoses beboere uddanner sig og kommer i arbejde gennem følgende indsatser: