BESKÆFTIGELSESMENTOR FOR VOKSNE

Beskæftigelsesmentor for voksne i Vollsmose er en af de indsatser, der går målrettet efter at sætte bydelens arbejdskraftreserve i spil gennem målrettede mentorforløb.

Her får de ledige individuel sparring til blandt andet CV, jobsøgning og praktikforløb, men også vejledning i forhold til andre udfordringer i livet, der kan skygge for overskuddet og motivationen til at finde arbejde.

Indsatsen har også fokus på at tage ledige i særligt udsatte positioner med ud og opleve jobrelaterede fællesskaber i og uden for Vollsmose. Det kan eksempelvis være virksomhedsbesøg og deltagelse på jobmesser.