FRITIDSJOBRÅDGIVNING

Center For Boligsocial Udvikling har i flere undersøgelser påvist, at fritidsjob er en af nøglerne for unge fra udsatte boligområder til at færdiggøre en uddannelse og komme i arbejde.

Undersøgelserne viser, at hele 18 ud af 20 fritidsjobbere kommer i uddannelse eller beskæftigelse efter endt skolegang. Det samme gælder kun for 13 ud af 20 unge, der ikke har haft et fritidsjob.

Den fritids- og studiejobrådgivning, som Vollsmose Sekretariatet tilbyder, er et supplement til skolernes og UU-vejledernes arbejde med de unge.

Helt konkret vejledes og coaches den unge i, hvordan han/hun på bedst mulig vis kontakter arbejdspladser, skriver ansøgninger, går til samtale med videre.

Fritids- og studiejobrådgivningen er en vigtig brik i det lange seje træk, som skal løfte Vollsmose fra ledighedskultur til arbejdskultur.

Find Vollsmose Sekretariatets fritidsjobrådgivning på Facebook.

De gode råd til både ansøgningen og min samtale med butikschefen hjalp mig i mål med et fritidsjob. Det er fedt at tjene sine egne penge, og jobbet har også givet mig nye venner.

Ung i Vollsmose