ÅRSBERETNING 2018

Selvom Vollsmose var præget af store forandringer i 2018, arbejder Vollsmose Sekretariatet videre i et velkendt spor med et stærkt og vedholdende fokus på at få flere beboere i job og uddannelse samt styrke civilsamfundet.

HVEM ER VI?

Vollsmose Sekretariatet fungerer som den udøvende organisation i et partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og Civica samt beboerrepræsentanter fra Vollsmose.

Med et strategisk mål om at forandre Vollsmose fra et særligt udsat boligområde til en bydel i Odense leverer Vollsmose Sekretariatet en række supplerende boligsociale indsatser, der er nøje koordinerede med de almene velfærdstilbud.

I Vollsmose Sekretariatet vil vi:

  • Lave konkrete og tydelige handlinger for og med beboerne i Vollsmose.
  • Skabe forandring gennem fællesskaber og partnerskaber i og uden for Vollsmose.
  • Have fælles fokus på beboernes egne ressourcer og empowerment.

Sekretariatets indsatser og aktiviteter finansieres af boligsociale midler samt lokale medfinansieringer.

Læs mere om den overordnede strategiske ramme for det boligsociale arbejde i bydelen i den boligsociale helhedsplan for Vollsmose i årene 2016-20.