VOLLSMOSE SEKRETARIATETS BESTYRELSE

Nanna Muusmann (formand)
Chef for kommunikation og boligstrategi i Civica

Mette Thue Sørensen (næstformand)
Medarbejder i 'Fremtidens Vollsmose og boligstrategisk udvikling' under Borgmesterforvaltningen

Rikke Rau
Service- og udviklingschef i Civica

Hanne Rosenberg
Chef for udvikling af boligområder i FAB

Jane Findahl
Koncernchef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Morten Madsen
Familie- og velfærdschef i Børn- og Ungeforvaltningen

Nicki Goldmann
Beboerrepræsentant

Thomas Skov Jensen
Beboerrepræsentant

Bettina Pedersen
Beboerrepræsentant

Søren Dollerup
Centerchef i Vollsmose Torv

Per Franch
Politikommissær i Fyns Politi