FAKTA OM VOLLSMOSE

Vollsmose er en mangfoldig bydel
Der bor cirka 200.500 borgere i Odense Kommune. Knap 9.200 af dem er bosat i Vollsmose, og ud af dem er godt og vel 70 procent indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Det betyder blandt andet, at der tales mere end 80 forskellige sprog i bydelen. Vollsmose huser også godt 250 internationale studerende, der er tilknyttet forskellige studieretninger i Odense.
I Vollsmose er der ni boligafdelinger med tilsammen cirka 3.600 familieboliger.

Vollsmose er en ung bydel
Vollsmose har et stort antal af unge. Hele 18,9 procent er mellem 7-17 år, hvilket er næsten dobbelt så mange som i Odense Kommune som helhed, hvor andelen ligger på 11,4 procent. Dette tal afspejles også i antallet af børnefamilier i Vollsmose. I 35,8 procent af bydelens husstande bor der børn. I Odense Kommune er tallet 22,5 procent.

Vollsmose har en stor uddannelses- og arbejdskraftsreserve
Med den store andel af børn og unge har Vollsmose en uddannelses- og arbejdskraftreserve på rundt regnet 3.950 unge under 25 år. Tal fra organisationen Danmarks Almene Boliger viser desuden, at der i perioden 2008-2015 er sket en fordobling af antallet af førstegenerationsindvandrere fra udsatte boligområder, som gennemfører en gymnasial uddannelse. I 2015 havde næsten halvdelen af de 20-årige i Vollsmose en studentereksamen. Blandt drengene er det en stigning på 269 procent siden 2008. For pigerne er stigningen 92 procent.
Tal fra Odense Kommune viser, at godt tre ud af fire 18-årige i Vollsmose er i job eller uddannelse, hvilket svarer til en stigning på 10 procentpoint siden 2010. I Odense generelt er der også en opadgående kurve, men nu nærmer Vollsmose sig niveauet i hele byen.

Vollsmose er en vigtig spiller i udviklingen af Odense
Erhvervslivet har fået øjnene op for det potentiale, der ligger i en bydel, hvor andelen af unge mennesker både er stor og i stigende grad uddannelseslysten. De små generationer begynder så småt at gøre deres indtog på arbejdsmarkedet, og det betyder, at der mere end nogensinde før er brug for kvalificeret arbejdskraft. Derfor er Vollsmose en vigtig spiller, når der skal skabes vækst og fremgang i Odense.

Vollsmose i forandring
Byudviklings- og infrastrukturplanen ‘Fremtidens Vollsmose’ skal åbne den eksisterende infrastruktur i området op og skabe bedre forbindelse til, fra og igennem Vollsmose. 
Bydelen skal med andre ord bindes tættere sammen med det øvrige Odense og understøtte Odenses byudviklingsstrategi ’Fra stor dansk by til dansk storby’. Det skal blandt andet ske ved at ”bryde firkanten” med en ny bygade, nye sivegader og stiforbindelser samt Letbanens etape 2.
Forandringerne skal skabe nye byrum, øget tryghed og bedre muligheder for oplevelser på tværs, så området bliver langt mere interessant både at bo og færdes i. Samtidig er byudviklingen og den nye infrastruktur også forudsætningen for, at bydelens potentialer kan sættes bedre i spil og på sigt tiltrække mere erhvervsliv og nye investeringer til Vollsmose.
Læs mere her og se en film om Vollsmoses historie og nye byudvikling.