FAKTA OM VOLLSMOSE

Vollsmose er en mangfoldig bydel
Der bor cirka 200.500 borgere i Odense Kommune. Knap 9.200 af dem er bosat i Vollsmose, og ud af dem er 74,2 procent indvandrere eller efterkommere af indvandrere, herunder 68,9 procent fra ikke-vestlige lande. Det betyder blandt andet, at der tales mere end 80 forskellige sprog i bydelen. Vollsmose huser også godt 250 internationale studerende, der er tilknyttet forskellige studieretninger i Odense.

Vollsmose er en ung bydel
Vollsmose har et stort antal af unge. Hele 20,9 procent er mellem 7-17 år, hvilket er næsten dobbelt så mange som i Odense Kommune som helhed, hvor andelen ligger på 11,7 procent. Dette tal afspejles også i antallet af børnefamilier i Vollsmose. I 34,2 procent af bydelens husstande bor der børn. I Odense Kommune er tallet 24,3 procent.

Vollsmose har en stor uddannelses- og arbejdskraftsreserve
Med den store andel af børn og unge har Vollsmose en uddannelses- og arbejdskraftreserve på rundt regnet 4.100 unge under 25 år. Nye tal fra organisationen Danmarks Almene Boliger viser, at der på seks år er sket en fordobling af antallet af førstegenerationsindvandrere fra udsatte boligområder, som gennemfører en gymnasial uddannelse. I 2015 havde næsten halvdelen af de 20-årige i Vollsmose en studentereksamen. Blandt drengene er det en stigning på 269 procent siden 2008. For pigerne er stigningen 92 procent.
Tal fra Odense Kommune viser, at godt tre ud af fire 18-årige i Vollsmose er i job eller uddannelse, hvilket svarer til en stigning på 10 procentpoint siden 2010. I Odense generelt er der også en opadgående kurve, men nu nærmer Vollsmose sig niveauet i hele byen.

Vollsmose er en vigtig spiller i udviklingen af Odense
Erhvervslivet har fået øjnene op for det potentiale, der ligger i en bydel, hvor andelen af unge mennesker både er stor og i stigende grad uddannelseslysten. De små generationer begynder så småt at gøre deres indtog på arbejdsmarkedet, og det betyder, at der mere end nogensinde før er brug for kvalificeret arbejdskraft. Derfor er Vollsmose en vigtig spiller, når der skal skabes vækst og fremgang i Odense.

Vollsmose i forandring
Byudviklings- og infrastrukturplanen ‘Fremtidens Vollsmose’ skal åbne den eksisterende infrastruktur i området op og skabe bedre forbindelse til, fra og igennem Vollsmose. 
Bydelen skal med andre ord bindes tættere sammen med det øvrige Odense og understøtte Odenses byudviklingsstrategi ’Fra stor dansk by til dansk storby’. Det skal blandt andet ske ved at ”bryde firkanten” med en ny bygade, nye sivegader og stiforbindelser samt Letbanens etape 2.
Forandringerne skal skabe nye byrum, øget tryghed og bedre muligheder for oplevelser på tværs, så området bliver langt mere interessant både at bo og færdes i. Samtidig er byudviklingen og den nye infrastruktur også forudsætningen for, at bydelens potentialer kan sættes bedre i spil og på sigt tiltrække mere erhvervsliv og nye investeringer til Vollsmose.
Læs mere her og se en film om Vollsmoses historie og nye byudvikling.

Ghettolisten 2017
Kriterierne på den såkaldte ghettoliste drejer sig om, hvor mange af beboerne i et alment boligområde der hverken har et arbejde eller er i gang med en uddannelse. Hvor mange af beboerne der er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Hvor mange af beboerne der er dømt for lovovertrædelse samt hvor lavt indkomst- og uddannelsesniveauet er.
Opfylder et alment boligområde med mindst 1000 beboere tre ud af fem kriterier, kommer det på listen.

1. kriterie: Mere end 40 procent af de 18-64 årige har ikke tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.
I Vollsmose er det 52,5 procent. Dermed opfylder Vollsmose kriteriet.

2. kriterie: Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.
I Vollsmose er det 68,9 procent. Dermed opfylder Vollsmose kriteriet.

3. kriterie: Mere end 2,70 procent af beboere på 18 år og derover er dømt for lovovertrædelser.
I Vollsmose er det 3,07 procent. Dermed opfylder Vollsmose kriteriet.

4. kriterie: Mere end 50 procent af de 30-59 årige har alene en grunduddannelse.
I Vollsmose er det 57,2 procent. Dermed opfylder Vollsmose kriteriet.

5. kriterie: Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år (ekskl. uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
I Vollsmose er det 56,8 procent. Dermed opfylder Vollsmose ikke kriteriet.