VOLLSMOSES HISTORIE

Da de første lejligheder i Vollsmose blev bygget for godt 50 år siden var det målet, at de skulle være blandt byens mest attraktive lejligheder, fordi de var store, lyse og moderne. Men tingene udviklede sig anderledes i bydelen.

Den 2. august 1966 tog den socialdemokratiske borgmester Holger Larsen det første spadestik til Vollsmose på hjørnet af Åsumvej og Ejbygade, hvor Granparken ligger i dag. Det var nu, at det hele skulle begynde, og dagen markerede starten på det største samlede boligbyggeri på Fyn.

Boligmangel
Behovet for flere boliger i Odense opstod, da man i 1950 passerede et indbyggertal på 100.000 i kommunen. Det centrale Odense var så godt som fuldt udbygget, og man ville have folk ud af baggårdenes trange kår og ud i nye moderne boliger. Tankerne om Vollsmose kan fastsættes til 1962, hvor Udvalget for Byplan og Byggeri bad byens stadsingeniør udarbejde et forslag til, hvordan den nye bydel kunne struktureres.

Det ‘gode liv’ for middelklassen
Idéen var, at Vollsmose skulle blive en selvstændig ’satellitby’ for middelklassen med plads til ‘gode og lykkelige hjem’, som Holger Larsen udtrykte det i sin tale ved det første spadestik. I de første år af Vollsmoses levetid var det da også først og fremmest tømrere, murerarbejdsmænd, kontorassistenter og kommunalt ansatte, der flyttede ind i stor stil.

Tomme lejligheder
Men allerede mens boligerne blev opført, ændrede udsigterne sig for bydelen. Oliekrisen i 1973 og gunstige skatteregler for parcelhusejere betød, at middelklassen ikke søgte mod Vollsmose som planlagt. Folk var i langt højere grad fristet af at få deres eget række- eller parcelhus. Den driftige Odense-entreprenør Jens P. Koch var også en stor konkurrent med hans rækkehuse, der kunne erhverves for en udbetaling på blot 5000 kroner.

Efter få år var det mere end svært at få lejlighederne i Vollsmose lejet ud. I midten af 70’erne var resultatet nedslående: 400 tomme lejligheder. Hertil kom et butikscenter, der mod forventning havde mange ledige butikker.

Henvist til Vollsmose
I kølvandet på den udvikling ændrede beboersammensætningen i Vollsmose og andre almene boligområder sig drastisk, fordi mennesker i bolignød i stigende grad fik anvist de ledige lejligheder i områderne. Således var det for flere beboeres vedkommende ikke et aktivt tilvalg at bo i Vollsmose. Den tendens forstærkedes mærkbart i de følgende 30 år – blandt andet med ankomsten af borgere med anden etnisk oprindelse.

Den udvikling, som Vollsmose har gennemlevet fra byggeriets spæde start, er ikke unik. Det er den samme udvikling, der har gjort sig gældende i tilsvarende almene bebyggelser, der skød op over hele Danmark i 1960’er.

Se også filmen herunder om Vollsmoses historie samt den nye byudvikling.