STRATEGI

Vollsmose Sekretariatet arbejder med en sammenhængende en trebenet strategi.

En strategi for byudvikling, der skal sikre, at Vollsmose i fremtiden hænger fysisk bedre sammen med det øvrige Odense.

En strategi for erhvervsudvikling, der skal sikre, at den store bydel lige uden for Odense centrum i fremtiden bliver anvendt til erhverv og nye arbejdspladser – og dermed bliver bidragende til Odense Kommunes samlede investeringsstrategi og en øget beskæftigelse.

Og en strategi for boligsocial udvikling, der skal sikre, at der bygges broer mellem udsatte mennesker og samfundets almindelige fællesskaber.

Uanset om det gælder fysisk byudvikling, erhvervsudvikling eller boligsocial udvikling, så står flere i uddannelse og beskæftigelse som det helt centrale i Vollsmose Sekretariatets arbejde. Både unge og voksne i Vollsmose skal uddannes til en fremtid på arbejdsmarkedet, og bydelens samlede ressourcer skal bringes bedst muligt i spil.