KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Vollsmose Sekretariatets kommunikationsstrategi for perioden 2016 til 2020 har to spor, som gensidigt spiller sammen og understøtter hinanden:

1. Det boligsociale spor: Vollsmose Sekretariatet realiserer en boligsocial indsats, der arbejder under overskriften ”Tryghed og trivsel”, hvis strategiske sigte er at styrke civilsamfundet og øge trygheden i bydelen.

2. Det byudviklende spor: Vollsmose Sekretariatet arbejder med at sikre, at kommunikationen i de enkelte aktiviteter har mål og retning og er strategisk understøttende for byudvikling, erhvervsudvikling og boligsocial udvikling generelt.

Download Kommunikationsstrategi