UDGIVELSER

Vollsmose Sekretariatet laver hvert andet år en undersøgelse af naboskabet og trygheden i Vollsmose.

Derudover udkommer vi hvert år med en årsberetning, der fortæller om arbejdet med at udvikle Vollsmose fra at være et udsat boligområde til at blive en almindelig bydel i Odense.

Er man derimod interesseret i at vide mere om de arbejdsmetoder og tankegange, der ligger bag Vollsmose Sekretariatets rådgivning, kan man kigge nærmere i vores metodebeskrivelse.